Leto, ki se izteka, je bilo v marsičem posebno. Pandemija je razkrila vse, kar je bilo že prej šibkega in na trhlih temeljih, pa se je v poostrenih okoliščinah sesulo in razpadlo: od zdravstvenih sistemov do demokratičnih ureditev, ki so marsikje ogrožene … Pandemija z nujnimi okrepi za zajezitev širjenja, kot so na primer karantena in zaustavitev javnega življenja ter zapovedano delo od doma, je žal zadala zlasti močen udarec ženskam. Nanje je padlo breme skrbi za družino, šolanje otrok in vsakdanja gospodinjska dela. S tem je opravljanje raziskovalnega dela postalo velik izziv.

  Vita Zalar

  Mlada raziskovalka na Inštitutu za kulturno zgodovino. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU v okviru modula Kulturna zgodovina pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Konceptualna zgodovina ciganskosti: Habsburške in post-Habsburške perspektive. Julija letos je ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi in Sinti v mariborski Sinagogi predavala o genocidu nad Romi v primežu sodobnih …

  Dr. Lilijana Šprah

  Predstojnica Družbenomedicinskega inštituta, ki je obenem vodilni partner programa Omra (akronim za akronim za program z naslovom Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja). V času izbruha pandemije so z ekipo nadaljevali izvajanje delavnic za ozaveščanje (predvsem ranljivih skupin) prebivalstva, ki so jih preselili na splet. »Izbruh epidemije COVID-19 in ukrepi za …

  Dr. Helena Seražin

  Raziskovalka Umetnostnozgodovinskega inšituta Franceta Steleta, kjer se je zadnja leta med drugim ukvarjala z megaprojektom MoMoWo (Women’s Creativity since the Modern Movement), v okviru katerega je izpeljala številne razstave in prireditve, bila pa je tudi sourednica letos izdane imenitne monografije V ospredje/To The Fore, ki prinaša izbor 40 pionirk na področju arhitekture, oblikovanja in gradbeništva …

  Dr. Saša Poljak Istenič

  Raziskovalka Inštituta za slovensko narodopisje; glavna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; predava na Fakulteti za turizem UM, kot zunanja sodelavka pa na Alpen-Adria Universität v Celovcu. Trenutno se posveča raziskovanju urbanih prihodnosti. V letu 2020 je sodelovala pri zagonu spletnega dnevnika Vsakdanjik. »Leto 2020 je čudno leto. Ali obstaja sploh boljša beseda za njegov opis? …

  Dr. Marija Klobčar

  Raziskovalka Glasbenonarodopisnega inštituta, kjer se ukvarja predvsem s pesemskim izročilom v zgodovinskem kontekstu, potujočimi pevci, zgodovino zbiranja in raziskovanja ljudskih pesmi in mitologijo. Letos spomladi je izdala imenitno monografijo o potujočih pevcih z naslovom Poslušajte štimo mojo, jeseni pa je bila za dosežke na področju etnologije nagrajena z Murkovo nagrado. »Leto 2020 me je kot …

  Dr. Mirjam Milharčič Hladnik

  Raziskovalka Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ki je prepričana, da je zgodovina migracij zgodovina človeštva. Marca letos je izšla knjiga Doba velikih migracij na Slovenskem, ki je monumentalno delo na tem področju, Mirjam Milharčič Hladnik pa je sodelovala kot soavtorica. »To je knjiga za vsak dom, saj skorajda ni hiše, od koder se v tistem času ne bi v …

  Dr. Katarina Keber

  Raziskovalka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, kjer se ukvarja ssocialno zgodovino medicine, v okviru katerega se posveča tudiepidemijam in njihovim posledicam. V letu 2020 je opazovala, kako se jenjeno raziskovalno področje preselilo v resničnost. »Glede na to, da raziskujem epidemije v prejšnjih stoletjih, je biloleto 2020 zame kot raziskovalko zelo zanimivo, kot udeleženko pa naporno. Doživeti …

  Dr. Tatjana Čelik

  Raziskovalka Biološkega inštituta Jovana Hadžija. Dnevni metulji, predvsem kot modelni organizmi v raziskavah na področjih ekologije in varstvene biologije, so že dlje časa glavno področje njenega znanstvenega delovanja, letos pa je poskrbela za izjemen dosežek, ki je odmeval tudi v laični javnosti: uspešno je izvedla ponovno naselitev skoraj popolnoma iztrebljene vrste metulja barjanski okarček. »V povezavi z zavezo …

  Dr. Helena Dobrovoljc

  Raziskovalka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, pobudnica in sodelavka Jezikovne svetovalnice ZRC SAZU, predsednica Pravopisne komisije pri ZRC SAZU in SAZU, ki soustvarja novi slovenski pravopis; sourednica jezikovnega priročnika Kje pa vas jezik žuli?s podnaslovom Prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice, ki je v karanteni postal uspešnica. »Raziskovalno leto 2020 je meni osebno prineslo veliko …