Skupine in ustanove v Sloveniji

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), Odbor za ženske

Hiša eksperimentov

InnoRenew CoE, Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Institut »Jožef Stefan«, Nanostrukturni materiali

Institut »Jožef Stefan«Laboratorij za umetno inteligenco

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Kemijski inštitut, Odsek za kemijo materialov

Komisija za enake možnosti na področju znanosti

Kvarkadabra, časopis za tolmačenje znanosti

Metina lista

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Direktorat za znanost & Komisija za enake možnosti na področju znanosti

Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije

Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran

Pedagoški institut, Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanje

Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje (SATENA)

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Oddelek za biodiverziteto

Univerza v Ljubljani (rektorat)

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za socialno psihologijo

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije & Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo & Oddelek za filozofijo

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za matematiko in fizko

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Katedra za proučevanje družbene pravičnosti in vključevanja

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za temeljni pedagoški študij

Univerza v Mariboru (rektorat)

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo

Univerza v Novi Gorici, Center za astrofiziko in kozmologijo

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Družbeno-medicinski inštitut

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za kulturne in spominske študije

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za družboslovne študije

Združenja delodajalcev Slovenije