O nas

Smo skupina raziskovalk_cev zaposlenih na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, ki delujejo na področju enakosti spolov v znanosti in raziskovanju v Sloveniji. Tovrstno tematiko obravnavamo v svojem raziskovalnem delu, prav tako pa sodelujemo v oblikovanju politik, ki podpirajo institucionalne spremembe na tem področju. Zavzemamo se za spodbujanje kulture enakosti (spolov) in s tem povezanih institucionalih politik v znanstveno-raziskovalnem in visokošolskem okolju.

Inštitut za kulturne in spominske študije

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana