Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo

Informacije o delavnicah izvedenih v okviru ciljnega raziskovalnega projekta:

Delavnica o uporabi ankete GEAM za zaposlene na akademskih institucijah (10. 3. 2022, po spletu): link do posnetka.

Delavnica predstavlja anketo GEAM, ki je bila razvita v okviru evropskega projekta ACT, nato pa smo jo prevedli v slovenščino in prilagodili našemu kontekstu. Anketa je namenjena za zaposlene na raziskovalnih organizacijah, delavnica pa predstavlja kako jo organizacije lahko uporabijo in prilagodijo svojim potrebam. Z anketo lahko zberete informacije o položaju zaposlenih raziskovalcev_k, zadovoljstvu z delovnim okoljem, dojemanju enakosti spolov in o težavah, s katerimi se raziskovalci_ke srečujejo. Delavnico je vodila dr. Ana Hofman (ZRC SAZU), ki je vodila proces prilagajanja ankete slovenskemu akademskemu okolju.

Delavnica o vsklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v načrtih enakosti spolov (20. 4. 2022, po spletu):  link do posnetka.

Program:

  • Dr. Jovana Mihajlović Trbovc, Osnovne informacije o načrtih za enakost spolov (NES)
  • Dr. Jasna Fakin Bajec, Priporočila Evropske komisije za področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v NES
  • Primeri ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v akademskih organizacijah v Sloveniji: Univerza v Mariboru (prof. dr. Janja Hojnik), Znanstveno-raziskovalno središče Koper (dr. Blaž Lenarčič), Univerza na Primorskem (mag. Mojca Kleva Kekuš), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (prof. dr. Milica Antić Gaber).

Delavnica o ukrepih za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem (3. 6. 2022, v živo na prostorih ZRC SAZU): link do posnetka.

Delavnico je vodila doc. dr. Jasna Podreka (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), soavtorica strokovnih smernic Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja (Podreka, Antić Gaber, Pihler Ciglič & Kenda, 2021 – link), ki jih je izdala Komisija za kakvost Filozofske fakultete UL in se uporabljajo tudi na drugih fakultetah Univerze v Ljubljani.

Delavnica o ukrepih za uključevanje vidika spola v vsebine raziskav in poučevanja (15. 6. 2022, po spletu): link do posnetka.

Delavnico je vodila dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU), soavtorica Priročnika za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje (Mihajlović Trbovc & Hofman, 2016 – link) in svetovalka za enakost spolov na ZRC SAZU.

Serija delavnic je organizirana v okviru projekta Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo, ki ga vodi dr. Jovana Mihajlović Trbovc, ZRC SAZU. Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS v okviru Ciljnega raziskovalnega programa 2021.

Na voljo so tudi posnetki spletnih (krajših in daljših) treningov na konkretne teme v povezavi z ukrepi za enakost spolov na akademsih organizacijah, ki jih je razvil projekt GE Academy: https://ge-academy.eu/.

ZRC SAZU

Načrt enakosti spolov 2019-2023

Akcijski načrt za enakost spolov (NES) je dokument, ki ga je pripravila raziskovalna skupina Inštituta za kulturne in spominske študije v sodelovanju z raziskovalnim in administrativnim osebjem ZRC SAZU. Je rezultat projekta R&I PEERS (Pilotne izkušnje za izboljšanje enakosti spolov v raziskovalnih organizacijah), ki ga je financirala Evropska komisija v okviru sheme financiranja H2020 (št. pogodbe 788171). Akcijski načrt za enakost spolov ZRC SAZU je direktoruradno sprejelfebruarja 2019. Trenutna posodobljena različica odseva spremembe, sprejete po prvi in drugi delavnici v okviru projekta R&I PEERS, ki sta bili namenjeni potrjevanju načrta, kot tudi spremembe, ki so se pokazale kot potrebne v obdobju pandemije Covid-19. Načrt enakosti spolov ZRC SAZU je zasnovan tako, da upošteva strukturne razlike, ki oblikujejo različne percepcije enakosti spolov v organizaciji, najbolj relevantne značilnosti organizacijske kulture in kompleksno institucionalno strukturo.

Delavnica o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v akademski sferi

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je ena perečih tem današnjega časa, saj je meja med poklicnim in zasebnim zabrisana bolj kot kadar koli prej. Fleksibilizacija dela, delo na domu in delo na daljavo, ideologija vsesplošne dosegljivosti ter sodobne tehnologije, ki omogočajo delo povsod in ob vsakem času, postavljajo številne izzive. O teh izzivih znotraj akademskega poklica smo spregovorili na drugi delavnici, organizirani v sklopu projekta Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije, ki smo jo organizirali po spletu 20. aprila 2022. Na začetku je dr. Jasna Fakin Bajec (ZRC SAZU) predstavila priporočila Evropske komisije za ukrepe na tem področju. Za tem je dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU) vodila pogovor s predstavnicami Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter predstavnikom ZRS Koper, ki so delili izkušnje načrtovanja in izvajanja ukrepov, kot so: omogočanje prijaznega in spodbudnega delovnega okolja z možnostjo dela od doma; nudenje finančne in administrativne pomoči mladim raziskovalcem_kam na začetku znanstvene kariere, ki se z majhnimi otroki odpravljajo na izobraževanje v tujino; izvajanja različnih oblik izobraževanja in okroglih miz za vse zaposlene; iskanje možnosti za organizacijo univerzitetnega vrtca in drugih oblik varstva; izvajanje letnih anket med zaposlenimi o potrebah usklajevanja zasebnega in delovnega področja, ipd. Na koncu delavnice smo se strinjali, da so izzivi številni in je potrebno o njih javno govoriti, saj ne vključujejo le vodstev organizacij, temveč tudi pristojne državne institucije (MIZŠ, Nakvis, ARRS), ki postavljajo pogoje za napredovanja, habilitacije, prijave projektov in druge oblike bibliometričnega ocenjevanja. Posnetek delavnice je dostopen na tej povezavi.

Delavnica o uporabi ankete GEAM za zaposlene na akademskih institucijah

V okviru projekta Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo, ki se izvaja v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021«, smo 10. marca 2022 izvedli delavnico o anketi GEAM, kot pomoč vsem institucijam, ki pripravljajo načrt za enakost spolov (NES). Načrt je namreč postal pogoj za prijavo na razpise Horizon Europe, pripravljen pa mora biti na podlagi analize stanja in zbiranja podatkov v organizaciji, tudi s pomočjo ankete med zaposlenim osebjem. Ta je prosto dostopna in modularna – institucija, ki se odloči, da jo bo izvedla, lahko izbere, katera vprašanja želi in katerih ne želi vključiti v izvedbo.  

Anketa GEAM je bila razvita v okviru evropskega projekta ACT, nato pa smo jo prevedli v slovenščino in prilagodili našemu kontekstu. Delavnico je vodila dr. Ana Hofman, ki je koordinirala proces prilagajanja ankete slovenskemu akademskemu okolju.

Delavnice so se udeležili predstavnice_ki administrativnega osebja ter raziskovalke_ci z devetih akademskih institucij v Sloveniji, ki na svojih ustanovah sodelujejo v izdelavi ali izvajanju NES-a. Predstavljene so jim bile možnosti, ki jih ponuja anketa za zbiranje informacij o položaju zaposlenih raziskovalcev_k, o zadovoljstvu z delovnim okoljem, dojemanju enakosti spolov in o težavah, s katerimi se raziskovalci_ke srečujejo (kot so trpinčenje in nadlegovanje na delovnem mestu, vpliv pandemije Covid-19 na znanstvenoraziskovalno delo itn.). Posnetek delavnice si lahko ogledate tukaj.

Ženske v matematiki – galerija portretov: razstava in okrogla miza ob mednarodnem dnevu deklet in žensk v znanosti

Italien, Cortona, September 2015, European Women in Mathematics EWM, Dr. Katarzyna (Kasia) Rejzner, Department of Mathematics, University of York/GB

V počastitev mednarodnega dneva žensk in deklet v znanosti (11. februarja) bo med 11. in 25. februarjem 2022 v Atriju ZRC na ogled razstava “Ženske v matematiki – galerija portretov.” Gre za razširitev razstave “Women of mathematics throughout Europe – A gallery of portraits”, ki je od leta 2016 gostovala že v več kot 100 mestih po Evropi in svetu (http://womeninmath.net/). Razširitev smo v sodelovanju z DMFA Slovenije in Univerzo na Primorskem pripravili z avtoricama Sylvio Paycha in Noel Matoff za 8. Evropski matematični kongres (https://www.8ecm.si), ki je potekal julija 2020 v Portorožu.

Ob otvoritvi razstave bo v petek, 11.2., ob 14. uri, potekala okrogla miza, pri kateri bodo sodelovale tri portretiranke:

• prof.dr. Blaženka Divjak (Univerza v Zagrebu),

• prof.dr. Neža Mramor Kosta (DMFA Slovenije),

• prof.dr. Dušanka Perišić (Univerza v Novem Sadu).

Pogovor bo vodila dr. Jovana Mihajlović Trbovc (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU). Dogodek bo potekal v organizaciji DMFA Slovenije in projekta R&I PEERS, ki ga vodi ZRC SAZU.

Vljudno vabljeni!

Obravnava spolnega nadlegovanja v akademskem okolju mora biti tudi sistemsko urejena

Prejšnji teden (2. 12. 2021) je Slovenska tiskovna agencija STA organizirala spletno razpravo o nadlegovanju v akademskem okolju z naslovom: “Obravnava spolnega nadlegovanja v znanstvenem prostoru – Kaj se zgodi po prijavi?” , ki jo je povezovala dr. Jovana Mihajlovic Trbovc z Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. Posnetek si lahko zavrtite na tej povezavi: http://znanost.sta.si/…/obravnava-spolnega-nadlegovanja.

Načrt za enakost spolov kot pogoj za projekte Obzorje Evropa

Na delavnici “Načrt za enakost spolov na akademskih institucijah: zakaj in kako“, ki se je zgodila 18.2.2021 v organizaciji projektov CHANGE in ACT, dr. Jovana Mihajlović Trbovc je razložila kaj dejansko pomeni nov vstopni pogoj za prijave na razpise Obzorje Evropa. Tukaj si lahko ogledate slajde njene prezentacije.

Preberi več “Načrt za enakost spolov kot pogoj za projekte Obzorje Evropa”