Delavnica o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v akademski sferi

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je ena perečih tem današnjega časa, saj je meja med poklicnim in zasebnim zabrisana bolj kot kadar koli prej. Fleksibilizacija dela, delo na domu in delo na daljavo, ideologija vsesplošne dosegljivosti ter sodobne tehnologije, ki omogočajo delo povsod in ob vsakem času, postavljajo številne izzive. O teh izzivih znotraj akademskega poklica smo spregovorili na drugi delavnici, organizirani v sklopu projekta Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije, ki smo jo organizirali po spletu 20. aprila 2022. Na začetku je dr. Jasna Fakin Bajec (ZRC SAZU) predstavila priporočila Evropske komisije za ukrepe na tem področju. Za tem je dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU) vodila pogovor s predstavnicami Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter predstavnikom ZRS Koper, ki so delili izkušnje načrtovanja in izvajanja ukrepov, kot so: omogočanje prijaznega in spodbudnega delovnega okolja z možnostjo dela od doma; nudenje finančne in administrativne pomoči mladim raziskovalcem_kam na začetku znanstvene kariere, ki se z majhnimi otroki odpravljajo na izobraževanje v tujino; izvajanja različnih oblik izobraževanja in okroglih miz za vse zaposlene; iskanje možnosti za organizacijo univerzitetnega vrtca in drugih oblik varstva; izvajanje letnih anket med zaposlenimi o potrebah usklajevanja zasebnega in delovnega področja, ipd. Na koncu delavnice smo se strinjali, da so izzivi številni in je potrebno o njih javno govoriti, saj ne vključujejo le vodstev organizacij, temveč tudi pristojne državne institucije (MIZŠ, Nakvis, ARRS), ki postavljajo pogoje za napredovanja, habilitacije, prijave projektov in druge oblike bibliometričnega ocenjevanja. Posnetek delavnice je dostopen na tej povezavi.