Delavnica o uporabi ankete GEAM za zaposlene na akademskih institucijah

V okviru projekta Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo, ki se izvaja v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021«, smo 10. marca 2022 izvedli delavnico o anketi GEAM, kot pomoč vsem institucijam, ki pripravljajo načrt za enakost spolov (NES). Načrt je namreč postal pogoj za prijavo na razpise Horizon Europe, pripravljen pa mora biti na podlagi analize stanja in zbiranja podatkov v organizaciji, tudi s pomočjo ankete med zaposlenim osebjem. Ta je prosto dostopna in modularna – institucija, ki se odloči, da jo bo izvedla, lahko izbere, katera vprašanja želi in katerih ne želi vključiti v izvedbo.  

Anketa GEAM je bila razvita v okviru evropskega projekta ACT, nato pa smo jo prevedli v slovenščino in prilagodili našemu kontekstu. Delavnico je vodila dr. Ana Hofman, ki je koordinirala proces prilagajanja ankete slovenskemu akademskemu okolju.

Delavnice so se udeležili predstavnice_ki administrativnega osebja ter raziskovalke_ci z devetih akademskih institucij v Sloveniji, ki na svojih ustanovah sodelujejo v izdelavi ali izvajanju NES-a. Predstavljene so jim bile možnosti, ki jih ponuja anketa za zbiranje informacij o položaju zaposlenih raziskovalcev_k, o zadovoljstvu z delovnim okoljem, dojemanju enakosti spolov in o težavah, s katerimi se raziskovalci_ke srečujejo (kot so trpinčenje in nadlegovanje na delovnem mestu, vpliv pandemije Covid-19 na znanstvenoraziskovalno delo itn.). Posnetek delavnice si lahko ogledate tukaj.