Načrt za enakost spolov kot vstopni pogoj za razpise Obzorje Evropa

Na delavnici “Načrt za enakost spolov na akademskih institucijah: zakaj in kako“, ki se je zgodila 18.2.2021 v organizaciji projektov CHANGE in ACT, dr. Jovana Mihajlović Trbovc je razložila kaj dejansko pomeni nov vstopni pogoj za prijave na razpise Obzorje Evropa. Tukaj si lahko ogledate slajde njene prezentacije: