Načrt za enakost spolov kot vstopni pogoj za razpise Obzorje Evropa

Na delavnici “Načrt za enakost spolov na akademskih institucijah: zakaj in kako“, ki se je zgodila 18.2.2021 v organizaciji projektov CHANGE in ACT, dr. Jovana Mihajlović Trbovc je razložila kaj dejansko pomeni nov vstopni pogoj za prijave na razpise Obzorje Evropa. Tukaj si lahko ogledate slajde njene prezentacije.

Nov vstopni pogoj za prijave na razpise Obzorje Evropa (2021-2017)

 • Organizacije, ki se prijavljajo na razpise, morajo imeti akcijski načrt za enakost spolov (gender equality plan)
 • Pogoj bo začel veljati z novimi razpisi v letu 2021
 • Enoletno prehodno obdobje
 • Vsaka prijaviteljica, ki je javna institucija

Mina Stareva (Head of the Gender Sector in Directorate-General Research & Innovation, European Commission), 2nd ACT International Synergy Conference, 11. 2. 2021:

 • Exceptions: small & medium enterprises, civil society organisations
 • Self-declaration at the moment of applying for each consortium member

Objave nove politike

 • Strategiji za enakost spolov Evropske komisije 2020-2025, 5. 3. 2021:

Nove ukrepe za krepitev enakosti spolov bo Komisija v okviru programa Obzorje Evropa uvedla tudi na področju raziskav in inovacij; predvideni sta na primer možnost, da se od prosilcev zahteva načrt za enakost spolov …“ (str. 16–17).

 • Jean-Eric Paquet (vodja Generalnega direktorata za raziskave in inovacije), European Research & Innovation Days, 22. 9. 2020:

»We will now ask all beneficiaries under Horizon Europe to have put in place gender equality plan. So that is not any more an offer, it will be a requirement. … in other words, every public organisation interested to team up in a consortium to bid for funding under Horizon Europe will need to put in place such a gender eqaulity plan« (10:26 min. Na posnetku).

 • Uršula Konečnik (Nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020 – Znanost z družbo in za njo (SW4S) ter sekretarka Komisije za enake možnosti na področju znanosti pri MIZ), Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, spletni posvet „Perspektivnost poklica raziskovalcev in raziskovalk,“ 24. 11. 2020.

Kaj je načrt za enakost spolov?

gender equality plan

 • Načrt/plan, kako nasloviti probleme, povezane z enakostjo spolov znotraj ene institutcije/organizacije:
  • Načrt izdelan za lastne potrebe
  • Temelji na analizi stanja in potreb
  • Seznam ukrepov ali problemov, ki jih je treba nasloviti
  • Plan ali časovni okvir izpeljave 
  • Odgovorne osebe
 • Strateški oz. dokument zavezujoče narave
 • Javni dokument s katerim so zaposleni seznanjeni
 • V implementacijo načrta vključeno več oseb iz različnih služb znotraj  institucije
 • Lahko ga imajo različne vrste institucij

Osnovni gradniki načrta za enakost spolov

Anne Pépin (Sektor za spol Generalnega direktorata za raziskave in inovacije), ACT Matching-Events, 12. 10. 2020 (prav tako Uršula Konečnik, 24. 11. 2020):

Načrt za enakost spolov naj bi vseboval ukrepe, združene v osnovne gradnike (angl. building blocks), ki bi naslavljali naslednje tematike:

 • enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju (recruitment and career progression), 
 • uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih (gender balance in leadership and decision-making),
 • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture (work-life balance and organisational culture), 
 • upoštevanje dimenzije spola v vsebini raziskav in poučevanja (integration of the gender dimension into research and teaching content), 
 • ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem (gender-based violence including sexual harassment).

Zaključek

 • Vsaka organizacija naredi svoj načrt za enakost spolov na podlagi analize stanja v svoji organizaciji.
 • To zahteva sistematično zbiranje podatkov (razčlenjenih po spolu) o zaposlenih na instituciji.
 • Zgolj kopiranje »dobrih praks« od drugod ne bo zadostovalo.
 • Organizacija za izdelavo načrta mora vložiti vire (čas, denar, strokovno pomoč).

Več informacij

 • Izobraževanja in treningi: Gender Equality Academy 

https://ge-academy.eu/

 • Navodila in usmeritve: GEAR tool (Evropski inštitut za enakost spolov)

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear

 •  Spletna podatkovna baza (priročniki, študije, projektna poročila): GenPORT

https://www.genderportal.eu/