Sodelavke na projektih R&I PEERS in ACT smo se podpisale pod izjavo za podporo protestom zaradi krčenja pravic žensk na Poljskem

Sodelavke na projektih R&I PEERS in ACT smo se podpisale pod izjavo udeležencev_k konference „Enakost spolov v državah Srednje in Vzhodne Evrope: Politike in prakse 2020“, ki je bila organizirana 12. in 13. novembra 2020 v Vilni. Kot je zapisano v izjavi, člani_ce evropske akademske skupnosti izražamo močno podporo protestom zaradi krčenja pravic žensk na Poljskem. Kot sodelujoče_i v mednarodnih projektih, ki podpirajo enakost spolov v raziskovalnih organizacijah in visokošolskih ustanovah, enakost spolov in svobodo izražanja vidimo kot predpogoja tako za demokratično družbo kot za sodobno akademsko delovanje.

O možeh besedah, regljajočih babah in ostalih (folklornih) stereotipih

“Že jezik nakazuje razlike v dojemanju posameznega spola, pregovori pa pokažejo, kako kruta je družba pri določanju vrednosti in pomena obeh spolov: ceni le tiste, ki imajo denar, oziroma tiste, ki so sposobni skrbeti za svojo okolico, torej tiste, ki so »uporabni« in »pridodajo k družbi, tj. so pridni«.

Čeprav je v družbi prišlo do nekaj manjših sprememb glede stereotipov o spolih, te niso spremenile glavnih stereotipnih podob o spolu, in to ne glede na žanr folklornega obrazca. Razbrati je celo, da so se nekateri stereotipi še ojačali (klepetavost in neumnost žensk). Na teh primerih lahko vidimo, kako globoko so stereotipi usidrani v družbo, in hkrati, kako stabilni so folklorni obrazci, ki so njihovi nosilci.”

V spletnem časopisu Alternator je izšel prispevek dr. Saše Babič z omenjenim naslovom O možeh besedah, regljajočih babah in ostalih (folklornih) streotipih.