Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo

Informacije o delavnicah izvedenih v okviru ciljnega raziskovalnega projekta:

Delavnica o uporabi ankete GEAM za zaposlene na akademskih institucijah (10. 3. 2022, po spletu): link do posnetka.

Delavnica predstavlja anketo GEAM, ki je bila razvita v okviru evropskega projekta ACT, nato pa smo jo prevedli v slovenščino in prilagodili našemu kontekstu. Anketa je namenjena za zaposlene na raziskovalnih organizacijah, delavnica pa predstavlja kako jo organizacije lahko uporabijo in prilagodijo svojim potrebam. Z anketo lahko zberete informacije o položaju zaposlenih raziskovalcev_k, zadovoljstvu z delovnim okoljem, dojemanju enakosti spolov in o težavah, s katerimi se raziskovalci_ke srečujejo. Delavnico je vodila dr. Ana Hofman (ZRC SAZU), ki je vodila proces prilagajanja ankete slovenskemu akademskemu okolju.

Delavnica o vsklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v načrtih enakosti spolov (20. 4. 2022, po spletu):  link do posnetka.

Program:

  • Dr. Jovana Mihajlović Trbovc, Osnovne informacije o načrtih za enakost spolov (NES)
  • Dr. Jasna Fakin Bajec, Priporočila Evropske komisije za področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v NES
  • Primeri ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v akademskih organizacijah v Sloveniji: Univerza v Mariboru (prof. dr. Janja Hojnik), Znanstveno-raziskovalno središče Koper (dr. Blaž Lenarčič), Univerza na Primorskem (mag. Mojca Kleva Kekuš), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (prof. dr. Milica Antić Gaber).

Delavnica o ukrepih za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem (3. 6. 2022, v živo na prostorih ZRC SAZU): link do posnetka.

Delavnico je vodila doc. dr. Jasna Podreka (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), soavtorica strokovnih smernic Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja (Podreka, Antić Gaber, Pihler Ciglič & Kenda, 2021 – link), ki jih je izdala Komisija za kakvost Filozofske fakultete UL in se uporabljajo tudi na drugih fakultetah Univerze v Ljubljani.

Delavnica o ukrepih za uključevanje vidika spola v vsebine raziskav in poučevanja (15. 6. 2022, po spletu): link do posnetka.

Delavnico je vodila dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU), soavtorica Priročnika za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje (Mihajlović Trbovc & Hofman, 2016 – link) in svetovalka za enakost spolov na ZRC SAZU.

Serija delavnic je organizirana v okviru projekta Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo, ki ga vodi dr. Jovana Mihajlović Trbovc, ZRC SAZU. Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS v okviru Ciljnega raziskovalnega programa 2021.

Na voljo so tudi posnetki spletnih (krajših in daljših) treningov na konkretne teme v povezavi z ukrepi za enakost spolov na akademsih organizacijah, ki jih je razvil projekt GE Academy: https://ge-academy.eu/.