Dr. Helena Seražin

Foto: lasten arhiv

Raziskovalka Umetnostnozgodovinskega inšituta Franceta Steleta, kjer se je zadnja leta med drugim ukvarjala z megaprojektom MoMoWo (Women’s Creativity since the Modern Movement), v okviru katerega je izpeljala številne razstave in prireditve, bila pa je tudi sourednica letos izdane imenitne monografije V ospredje/To The Fore, ki prinaša izbor 40 pionirk na področju arhitekture, oblikovanja in gradbeništva v Sloveniji.

»Čeprav nas je virus že spomladi zaprl med domače štiri stene, to izvajanja mojega raziskovalnega in uredniškega dela ni ustavilo. Pri njem me namreč ni, tako kot večino mojih inštitutskih kolegic, oviralo poučevanje ali varovanje otrok na domu in drugi s tem povezani dejavniki, sem pa posledično tudi zaradi tega na svoja pleča solidarnostno prevzela še nekaj dodatnega, nepredvidenega dela. Uporabiti je bilo treba tudi veliko mero pregovorno ženske ‘ofrčnosti’, da sem ob pomoči kolegic in kolegov v teh negotovih razmerah uspela realizirati obveznosti predvsem na enem od projektov, ki se je iztekel letos jeseni; še najbolj zahtevna je bila organizacija in izvedba mednarodne znanstvene konference konec avgusta, ki je potekala delno virtualno, delno pa in situ v Novi Gorici. Dejanskega časa za počitek tako letos poleti praktično ni bilo, saj sem v premoru med obema karantenama, poleg organizacije že omenjene konference, hitela zbirati gradivo po arhivih in knjižnicah za morebitno ponovno jesensko zaprtje inštitucij in delo na domu, kar se je dejansko tudi zgodilo. Seveda zbrano niti slučajno ne bo zadoščalo pri pisanju znanstvenih člankov, zato smo z nekaterimi kolegicami in kolegi že vzpostavili nekakšno neformalno mrežo, preko katere si izmenjujemo podatke ali skene iz knjig iz naših domačih knjižnic. Zdaj hitim še z zadnjimi obveznostmi, med drugim s pripravo referata za mednarodno zoom konferenco, ki, vsaj po mojih dosedanjih izkušnjah, ne bo mogla nadomestiti običajnega srečanja v živo, kjer si znanstveniki, zlasti na neformalnih srečanjih, lahko zelo plodno izmenjujemo misli in tlakujemo poti za nadaljnja sodelovanja v obliki mednarodnih projektov.

Na koncu moram še z obžalovanjem ugotoviti, da letos skoraj zagotovo ne bodo izvedeni: javni pogovor z arhitektkami, ki jih obravnavamo v monografiji V ospredje in bi morale nastopiti v Atriju ZRC sredi oktobra; kolesarsko vodenje po primerih arhitekture ženskih avtoric v Ljubljani, ki smo ga ustvarili v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije in knjigarno Azil ter bi ga morali premierno izvesti konec oktobra letos.«