Dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Foto: lasten arhiv

Raziskovalka Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ki je prepričana, da je zgodovina migracij zgodovina človeštva. Marca letos je izšla knjiga Doba velikih migracij na Slovenskem, ki je monumentalno delo na tem področju, Mirjam Milharčič Hladnik pa je sodelovala kot soavtorica. »To je knjiga za vsak dom, saj skorajda ni hiše, od koder se v tistem času ne bi v svet odpravil član družine,« so bile besede, s katerimi so avtorji svoje delo pospremili na pot – k temu, da postane ena letošnjih uspešnic Založbe ZRC.

»Marca letos je skupaj s karanteno izšla naša knjiga Doba velikih migracij in aprila sva s soavtorjem Aleksej Kalcem začela njeno virtualno promocijo, ki se s kratkim premorom v juniju in septembru, ko sva to počela v živo, nadaljuje v jesenskih mesecih. Izjemna izkušnja delovanja ‘na Zoomu’ je bila izvedba predmeta Migracije, spol, delo, ko sem na Univerzi v Stavangerju dva tedna predavala iz svoje pisarne na ZRC SAZU, kjer v začetku maja ni bilo razen mene žive duše. Zato pa nas je bilo veliko na Triglavu, kamor sem se povzpela 11. septembra letos prvič v življenju.«