Dr. Katarina Keber

Foto: lasten arhiv

Raziskovalka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, kjer se ukvarja s
socialno zgodovino medicine, v okviru katerega se posveča tudi
epidemijam in njihovim posledicam. V letu 2020 je opazovala, kako se je
njeno raziskovalno področje preselilo v resničnost.

»Glede na to, da raziskujem epidemije v prejšnjih stoletjih, je bilo
leto 2020 zame kot raziskovalko zelo zanimivo, kot udeleženko pa
naporno. Doživeti pojav nove nalezljive bolezni, za katero še ni
zdravila in tudi cepiva ni bilo, je za raziskovalca preteklih epidemij
izjemno in nepričakovano doživetje. Opazovati današnjo reakcijo ljudi na
protiepidemične ukrepe, ki so nekateri v osnovi stari že več stoletij,
pojav zanikovalcev bolezni, teorij zarot, čudežnih zdravil, dvomov v
znanstvena odkritja, v cepiva, vse to me močno spominja na čas epidemij
v 19. stoletju … Zato je bilo letos moje delo drugačno. Postala sem
razlagalka dogajanj o epidemijah iz preteklosti in promotorka pri nas
redko zastopanega raziskovalnega področja socialne zgodovine medicine.
Zgodovinska tematika, ki v normalnih časih ni med najbolj iskanimi, je
zaradi pandemije covida postala aktualna tudi za širšo javnost.«