Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na ZRC SAZU

25. februarja 2018 je direktor ZRC SAZU prof. dr. Oto Luthar potrdil Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na ZRC SAZU in je s tem ta temeljni dokument uradno sprejet. Akcijski načrt pokriva 5 področij: mentorstvo, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ozaveščanje o enakosti spolov, promocija odličnosti žensk v akademiji ter raba spolno vključujočega jezika v uradnih dokumentih.

Obisk dr. Deana Vuletica

Z namenom seznaniti znanstvenice_ke, predvsem tiste na začetku karierne poti, o možnostih prijav na različne mednarodne projekte in štipendije, smo na ZRC SAZU 22. februarja 2019 gostili dr. Deana Vuletica. Dean je zgodovinar, specializiran za področje novejše evropske zgodovine. Lani je pri založbi Bloomsbury izdal knjigo Postwar Europe and the Eurovision Song Contest. Je predavatelj na dunajski univerzi, rezultate svojega raziskovanja pa je objavil v številnih knjigah in člankih. Je prejemnik več akademskih štipendij, med drugim je dobil štipendijo Evropskega univerzitetnega inštituta Max Weber, štipendijo Paula Celana Inštituta za humanistiko, štipendijo Whiting, Fulbrightovo štipendijo in štipendijo Marie Skłodowske-Curie.