Protestno pismo ob odpovedi delovnega razmerja dr. Urše Opara Krašovec

Podpisnice in podpisniki smo z zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremljali vesti o odpovedi delovnega razmerja znanstveni svetnici dr. Urši Opara Krašovec, sindikalni zaupnici, na Fakulteti za elektrotehniko UL, ki jo je izrekel dekan prof. dr. Gregor Dolinar. Potek dogodkov pred odpovedjo delovnega razmerja namreč kaže na očitno zvezo med kritično naravnanostjo znanstvene svetnice in odpovedjo: menimo, da je bil namen odpoved utišanje, discipliniranje in kaznovanje.  To so v demokratičnem znanstvenem okolju nedopustna ravnanja, še posebej, ker se zdi, da ne gre za enkraten dogodek, temveč za sistemsko diskriminacijo po spolu: v kratkem času so bile s fakultete odpuščene tri znanstvenice. Dr. Opara Krašovec se je kritično zoperstavila škodljivi praksi akademskega parazitiranja, prakse, pri kateri nekateri vodje raziskovalnih skupin sopodpisujejo članke sodelavk in sodelavcev z argumentom, da so priskrbeli denar za raziskave. Dr. Opara Krašovec je tudi javno kritizirala sistem financiranja znanstvenih projektov pri ARRS, pri čemer je ubesedila kritiko stotin slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, in se je s podporo mnogih tudi prijavila na zadnji razpis za direktorico ARRS.

Vodstvo Fakultete za elektrotehniko nasprotno trdi, da je znanstvena svetnica dobila odpoved iz poslovnih razlogov kot »nesposobna«, češ da ni uspela pridobiti raziskovalnih projektov, iz katerih bi pridobivala sredstva za svojo plačo. Poudarjamo, da je za zaposlitev uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev predvideno stabilno financiranje na raziskovalnih programih. Dr. Opara Krašovec so iz tega financiranja izločili kljub njeni nesporni znanstveni odličnosti, mednarodni uveljavljenosti in relevantnosti njenih raziskav na področju materialov za solarno energetiko. Ob tem poudarjamo, da je uveljavljeni sistem preživetvene odvisnosti raziskovalk in raziskovalcev od sredstev, ki si jih sami pridobijo na trgu, močno sporna praksa.

Ob povedanem ugotavljamo tudi, da so ženske v slovenski znanosti podzastopane na najvišjih položajih, ki jih zasedajo pretežno moški; pri nagrajevanju za vrhunsko znanstveno delo, ki so ga deležni večinoma moški; in pri članstvu v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer je večina članov moških. Zaradi neenakosti po spolu moški pridobivajo več sredstev za raziskovalno delo, imajo več možnosti odločanja in razporejanja (davkoplačevalskih) sredstev, njihova raziskovalska delovna mesta pa so bistveno manj ogrožena kot pri ženskah. Zaradi vsega tega je še toliko bolj zaskrbljujoče, da se je poskus discipliniranja dr. Opara Krašovec zgodil, ko se je uprla škodljivim, ustaljenim praksam in spolnim normam. Opozoriti želimo tudi na razkorak med leporečenjem, s katerim so na Fakulteti za elektrotehniko UL pospremili 11. februar, mednarodni dan deklet in žensk v znanosti, in prakso, ki so jo demonstrirali s svojim ravnanjem. Podpisnice in podpisniki se zavzemamo za spolno uravnoteženo, kritično in dejavno znanstveno skupnost. Zato pozdravljamo novico, da je bila odpoved delovnega razmerja zn. sv. Urši Opara Krašovec medtem umaknjena, in vsekakor pričakujemo, da se ji bo vodstvo Fakultete za elektrotehniko UL javno opravičilo za poskuse onemogočanja in utišanja.

Podpisnice in podpisniki:

dr. Darja Zaviršek, dr. Ana Rotter, dr. Marta Klanjšek Gunde, dr. Friderik Klampfer, dr. Ana Hofman, dr. Irena Šumi, dr. Jovana Mihajlović Trbovc, dr. Boris Vezjak, dr. Tanja Petrović, dr. Smiljana Gartner, dr. Nadja Furlan Štante, dr. Vesna Leskošek, dr. Valerija Vendramin, dr. Marina Tavčar Krajnc, dr. Matjaž Jager, dr. Mojca Urek, dr. Živa Kos, dr. Milica Antić Gaber, dr. Ana Marija Sobočan, dr. Marija Javornik Krečič, dr. Simon Zupan, Damir Mlakar, dr. Janja Batič, dr. Duška Knežević Hočevar.