Smernice za spolno občutljivo rabo jezika

3. marca 2020 smo na ZRC SAZU organizirali Seminar o rabi spolno občutljivega jezika v raziskovalnih organizacijah. Seminarja so se udeležile članice Skupine za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za enakost spolov v akademskih ustanovah – Alt+G iz različnih slovenskih raziskovalnih organizacij, tako raziskovalke, kot zaposlene v administraciji. V prvem delu seminarja je jezikoslovka dr. Helena Dobrovoljc iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU spregovorila o smernicah, ki so jih pripravili strokovnjakinje in strokovnjaki iz Skupine za pripravo smernic za spolno občutljivo rabo jezika. V drugem delu so si udeleženke seminarja izmenjale dosedanje izkušnje v poskusih spreminjanja jezika, ki se uporablja v uradni komunikaciji v njihovih inštitucijah. Nekaj pozornosti so posvetile tudi Katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov Ministrstva za javno upravo RS, ki razkriva problematično korelacijo med rabo jezikovne kategorije spola v klasifikaciji in plačilnimi razredi. Smernice in Katalog objavljamo tudi na naši spletni strani.