Posnetek posveta “Prezrte dimenzije spola v znanstvenih raziskavah”

Eden izmed zadnjih javnih dogodkov, ki smo ga na ZRC SAZU gostili pred uvedbo epidemije,  je bil posvet »Prezrte dimenzije spola v znanstvenih raziskavah«, ki ga je 9. marca 2020 organizirala Komisija za enake možnosti na področju znanosti s pomočjo Ministrstva za izobraževanje, SRIP Zdravje – medicina in projekta ACT – Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi. Posvet je bil posvečen vprašanju, kako je kategorija spola relevantna za različne znanstvene vede, predvsem tiste, ki se izrecno ne ukvarjajo s spolom. Primeri iz medicine, kemije, zgodovine, kriminologije, računalništva in elektrotehnike so nam pokazali, zakaj kategorije spola ne bi smeli spregledati v raziskovanju. Vljudno vabimo k ogledu posnetka posveta