Ustanovljena skupina Alt+G

4. maja 2019 je na ZRC SAZU potekal preliminarni sestanek Skupine za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za enakost spolov v akademskih ustanovah – Alt+G. Dejavnosti skupine Alt+G potekajo v okviru projekta ACT – Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi. Skupina druži posameznice_ke s 14 raziskovalnih zavodov in univerz v Sloveniji, ki želijo sprožiti spremembe v svojih ustanovah. Namen skupine Alt+G je izvajati tiste dejavnosti, ki jih v drugih državah opravljajo službe za enakost spolov in raznolikost. Prav zaradi drugačnega pristopa k vodenju ustanov smo v nazivu in logotipu skupine Alt+G poudarili pojem “alternativnih infrastruktur”.