Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na ZRC SAZU

25. februarja 2018 je direktor ZRC SAZU prof. dr. Oto Luthar potrdil Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na ZRC SAZU in je s tem ta temeljni dokument uradno sprejet. Akcijski načrt pokriva 5 področij: mentorstvo, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ozaveščanje o enakosti spolov, promocija odličnosti žensk v akademiji ter raba spolno vključujočega jezika v uradnih dokumentih.

Dodaj odgovor