Sodelavke na projektih R&I PEERS in ACT smo se podpisale pod izjavo za podporo protestom zaradi krčenja pravic žensk na Poljskem

Sodelavke na projektih R&I PEERS in ACT smo se podpisale pod izjavo udeležencev_k konference „Enakost spolov v državah Srednje in Vzhodne Evrope: Politike in prakse 2020“, ki je bila organizirana 12. in 13. novembra 2020 v Vilni. Kot je zapisano v izjavi, člani_ce evropske akademske skupnosti izražamo močno podporo protestom zaradi krčenja pravic žensk na Poljskem. Kot sodelujoče_i v mednarodnih projektih, ki podpirajo enakost spolov v raziskovalnih organizacijah in visokošolskih ustanovah, enakost spolov in svobodo izražanja vidimo kot predpogoja tako za demokratično družbo kot za sodobno akademsko delovanje.