Ustvarjanje modernistične prihodnosti: ilustratorke in predstave otroštva v socialistični Jugoslaviji

Raziskovalni projekt Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) raziskovalne sodelavke Katje Kobolt uvaja sistematično primerjalno meddisciplinarno raziskavo ilustratork v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ, 1945–1991). Raziskava vključuje vse nekdanje jugoslovanske kontekste in združuje umetnostne ter literarnozgodovinske kakor tudi teoretične pristope v okviru kulturnih študij in bo vodila do novih kritičnih spoznanj o socialistični estetski vzgoji in subjektivizaciji otrok, zlasti v zvezi s spolom. S preučevanjem raznovrstnih arhivov in z intervjuji s starejšo generacijo strokovnjakinj_ov, ki delujejo oziroma so delovale_i v feminiziranem založniškem sektorju za otroke in mladino, raziskava prispeva k zgodvinjenju ilustratork in njihovih praks. Raziskovalni projekt zasleduje tri glavne cilje:

(i) raziskati in kontekstualno interpretirati predstave otroštva in spola v jugoslovanskem socialističnem založništvu za otroke in mladino;

(ii) začrtati prakse ilustratork za otroke in mladino na stičišču lokalnih, regionalnih in mednarodnih umetniških gibanj in estetskega izobraževanja;

(iii) posredovati v akademsko “arhiviranje” in razpirati celovitejše razumevanja socialističnega modernističnega estetskega izobraževanja in subjektivacije.

Tako raziskava prispeva k novim opredelitvam razmerja med komunikativnim in kulturnim spominom evropske socialistične preteklosti znotraj širšega področja jugoslovanskih, slovanskih in socialističnih študij ter disciplin umetnostne, literarne in kulturne zgodovine.

Več o projektu.