INSPIRE – Center odličnosti za vključujočo enakost spolov v raziskovanju in inovacijah: ustvarjanje znanja in spodbujanje sodelovanja

INSPIRE razvija inovativna orodja in znanje za vključujoči pristop enakosti spolov v raziskavah in inovacijah. Združuje vrhunsko znanje, ambiciozne pristope k tozadevnim politikam ter inovativne prakse, s čimer bo znanstvenicam_kom, strokovnjakinjam_om za vprašanja enakosti, ter ljudem, ki se ukvarjajo s prakso in izobraževanjem na tem področju omogočil povezovanje, izmenjavo in soustvarjanje novih vsebin ter strateško povezovanje z javnimi in zasebnimi institucijami z mislijo na izboljšanje Evropskega raziskovalnega prostora (ERP/ERA).

Partnerske ogranizacije v okviru projekta INSPIRE razvijajo nove relevantne kazalnike za vključujoč razvoj načrtov za enakost spolov (NES/GEP), izvajajo raziskavo o spremljanju NES po vsej Evropi in tako ugotavljajo ključne pogoje uspešnih oziroma neuspešnih načrtov za enakost spolov. Projekt bo na podlagi študij primerov o medsektorskih politikah zapolnil ključne vrzeli v znanju in identificiral obetavne prakse na področju regionalnih inovacijskih politik na podlagi spola. INSPIRE krepi podlage za dobro informirano oblikovanje politik in v procese smiselno vključuje odločevalke_ce v oblikovanje politik ter financiranje raziskav in inovacij za oblikovanje prihodnosti.

INSPIRE se opira na 4 središča znanja in podpore (Knowledge & Support Hubs), ki jih vodijo vodilne osebe iz znanosti in prakse (na področju vključujoče enakosti spolov) iz vse Evrope, ki bodo omogočili razvoj vrhunskega znanja o vzdrževanju institucionalnih sprememb, geografskem širjenju znanj in prakse, intersekcionalnosti ter spodbujanju inovacij in sprememb v zasebnem sektorju. Ta središča znanja in podpore (KSH) bodo zagotavljala podporo dvanajstim skupnostim prakse (ki vključujejo več kot 95 institucij), da bi tako spodbudili izvajanje NES in spodbujali vzajemno podporo pri skupnem razvoju inovativnih praks, potrebam prilagojenem usposabljanju in vseevropskem zbiranju podatkov. INSPIRE bo s svojim razpršenim pristopom zmanjšal razlike med državami članicami, okrepil ERP ter širil znanje in izkušnje ter odpiral nove priložnosti za bolj odprte in vključujoče raziskave in inovacije po vsej Evropi.

Več o projektu.

Projektna spletna stran: https://inspirequality.eu/