R&I PEERS – Pilotne izkušnje za izboljšanje enakosti spolov v raziskovalnih organizacijah

Projekt R&I PEERS skuša ustvariti in ovrednotiti pilotne izkušnje, s katerimi bi prekinili z ustaljenimi spolno pristranskimi pristopi ter z nezavednimi pravili, ki omejujejo udeležbo in kariero žensk na področju raziskovanja in inovacij v družbah Sredozemlja. Pri tem se opiramo na sinergije, ustvarjene prek strukturiranih dialogov in na opolnomočenje žensk s pomočjo podjetniških veščin in pristopov k raziskovanju in inovacijam.

 Cilji projekta so:

  1. Vpeljati in izboljšati smernice za uveljavljanje enakosti spolov v sedmih organizacijah, ki izvajajo ali financirajo znanstvenoraziskovalno dejavnost;
  2. Zmanjšati razkorak v zastopanosti spolov v procesih odločanja in raziskovanja;
  3. Povečati vpliv in prisotnost spolne perspektive v raziskovalnih vsebinah.

Projekt skuša podati in uveljaviti dvojno vizijo enakosti (povečati število žensk na položajih odločanja v znanstveno-raziskovalni sferi ter s tem zmanjšati razsipavanje z evropskimi talenti) in priložnosti (podpora znanstvenoraziskovalnemu podjetništvu, ki bo temeljila na učinkovitejši rabi ženskega človeškega kapitala, ter tako ponudila pomembno kompetitivno prednost za okrepitev znanstvenega dela). Diseminacija in raba projektnih rezultatov bosta zagotovila nadaljnje delovanje v tej smeri tudi po zaključku projekta.

R&I PEERSPilotne izkušnje za izboljšanje enakosti spolov v raziskovalnih organizacijah

R&I PEERS Novičniki:

  1. R&I PEERS Newsletter 1 – December 2018
  2. R&I PEERS Newsletter 2 – June 2019
  3. R&I PEERS Newsletter 3 – December 2019
  4. R&I PEERS Newsletter 4 – June 2020
  5. R&I PEERS Newsletter 5 – December 2020
  6. R&I PEERS Newsletter 6 – May 2021