GARCIA – Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji

Projekt GARCIA se ukvarja z doseganjem enakosti spolov na akademskem področju, s poudarkom na začetnih stopnjah znanstvene kariere; s spodbujanjem kulture enakosti spolov in bojem proti spolnim stereotipom in z ohranitvijo kakovosti delovnih pogojev med znanstvenimi delavkami in delavci. Projekt se ukvarja tudi s poudarjeno vlogo enakosti spolov pri vplivanju na raziskovalno odličnost in poučevanje.

Cilj projekta je izvajanje verodostojnih rešitev in ukrepov na evropskih univerzah in raziskovalnih centrih v boju proti spolnim stereotipom in diskriminaciji v teh organizacijah (pa tudi širše). S pomočjo izvirnih metod in ukrepov bomo izvajali spremembe in inovativne strategije v delovnem okolju raziskovalcev in raziskovalk, še posebej v začetnih fazah njihove poklicne poti. Projekt ima za cilj tudi vključevanje vidika enakosti spolov v dodiplomskem in podiplomskem kurikulumu, prav tako pa tudi pri raziskovalnih praksah in metodah v naravoslovnih (tehnologija, inženiring in matematika) kot družboslovnih ter humanističnih disciplinah.

Za dosego cilja enakosti spolov v akademskih in raziskovalnih organizacijah je pomembno vzpodbujanje institucionalnih praks in kulture. Zato GARCIA obravnava delovno okolje raziskovalcev in raziskovalk na začetku njihove znanstvene kariere, in še posebej postopke izbora kandidatov in zaposlitev. Obravnava teh vprašanj pa ne spodbuja le valorizacije žensk v znanosti, ampak tudi izboljšanje možnosti raziskav in delovnih pogojev v raziskovalni dejavnosti.

Spletna stran projekta GARCIA