Delo žensk: od tovarne do pisarne in drugod

Ob 8. marcu, ko se javna debata že tradicionalno za nekaj čas preusmeri k pravicam in položaju žensk, smo letos priredili spletni pogovor z naslovom Delo žensk: od tovarne do pisarne in drugod, ki si ga lahko v posnetku ogledate na YouTube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=NT95U-xYHjI. Sodelovale so (po abecednem vrstnem redu):

Prof. dr. Živa Deu, udia (Fakulteta za arhitekturo UL, Višja strokovna šola za oblikovanje materialov)

Dr. Iva Kosmos (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU)

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU)

Dr. Manca G. Renko (Filozofska fakulteta UL, Oddelek za zgodovino).

V družbi Nade Vodušek kot povezovalke so se pogovarjale o ženskah in delu nasploh, o vplivu industrijskega dela na emancipacijo žensk, o tem, kako se vrednoti delo žensk, o prodiranju žensk na področje znanosti, predvsem pa o postopnem, a vztrajnem izvijanju iz spon patriarhalnih družbenih norm.

Prireditev je potekala v sodelovanju Založbe ZRC in Knjigarne AZIL ter ob podpori Javne agencije za knjigo RS.

(Slika z naslovom Kemičarka je portret Anke Mayer Kansky in je delo Henrike Šantl; hrani jo Goriški muzej.)

 Oseba, ki je leta 1920 na tedaj novo ustanovljeni ljubljanski univerzi prva zagovarjala doktorat, je bila ženska: Anka Mayer Kansky je doktorirala iz kemije. V nadaljnjih desetletjih smo nekaj prednosti pri uveljavljanju enakopravnosti žensk na nekoč tradicionalno moških področjih žal izgubili. Kot nedvomno sramoten mejnik lahko navajamo tistega izpred sedmih let: leta 2014 je bila na Fakulteti za arhitekturo taiste ljubljanske univerze na mesto redne profesorice izvoljena prva ženska: to je bila Živa Deu.